Januar


Mørketid frem til 23. Januar eller "blueseason"

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Nordlys og annet spesielt lys som blåtimen.

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Soloppgang etter 2 måneders mørketid

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Solsalutt fra Vardøhus festning som er enestående i verdenssammenheng.

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Stormer - mye ”vær”, så god sjans å oppleve en ekte, vill arktisk storm. Polare lavtrykk

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Mye villsnø.

Her skrives informasjon og evt. bilder.


Skiløyper

Her skrives informasjon og evt. bilder.